Contact Form

Captcha
Obchodné meno:
George Science s.r.o.
Adresa:
Vodná 1130/8
949 01 Nitra
IČO:
52389642
DIČ:
2121006734
Zápis v registri:
Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 48204/N
Telefón:
+421 908 646 750
E-mail:
info@georgescience.com
IBAN:
SK54 8330 0000 0025 0163 2128
Zodpovedný vedúci:
Ing. Jana Gočárová, MBA
Príjem objednávok:
nonstop (e-shop)

Prevádzková doba (dostupnosť na tel. linke / e-maily):

Po - Pi:
8:00 - 18:00
So:
8:00 - 12:00
Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
nr@soi.sk
tel. č. 037/772 02 16
fax č. 037/772 00 24